PENGHANTARAN


Alamat tanpa nombor rumah tidak dilayan

Alaman PO Box tidak diterima

  • Pihak KKP ? Tanjong FP akan memberikan tracking number untuk setiap parcel yang telah dikurier
  • Adalah menjadi tanggungjawab para pelanggan untuk berurusan dengan pihak kurier setelah menerima tracking number
  • Memilih perkhidmatan kurier bermakna anda bersetuju untuk menanggung sebarang kemungkinan seperti lambat terima ,rosak, hilang dan sebagainya
  • Memilih perkhidmatam kurier bermakna anda bersetuju melantik pihak ketiga menerima order anda